2 years ago

làm bằng đại học ở đà nẵng

làm bằng đại học phôi gốc vì thế, thời kì gần đây cô vắng mặt trong các sự kiện giải trí. Cả hai chuyện trò và kể cho nhau nghe nhiều chuyện về công việc, đời sống.
read more...